Τρέχον έτος

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

Παλαιότερα έτη

Έτος Όνομα αρχείου Ημερομηνία δημοσίευσης

Στοιχεία εταιρίας

ΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΙΟΤΑΡΙ - ΡΟΔΟΥ

ΑΦΜ: 099888231

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


© ΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε. 2017

Powered by Cloudhaz